Mẹ Minh Nhật đã cùng con vượt qua ADENNO virus như thê nào?

𝐌ẹ 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐍𝐡ậ𝐭 đã 𝐜ù𝐧𝐠 𝐜𝐨𝐧 𝐯ượ𝐭 𝐪𝐮𝐚 𝐀𝐃𝐄𝐍𝐎 𝐧𝐡ư 𝐭𝐡ế 𝐧à𝐨

🌱Là 1 học viên khóa học Diện Chẩn cho bé được 2 năm rồi khi con có triệu chứng Sốt thì mẹ đã áp dụng hạ sốt không dùng thuốc và cắt SỐT cho con

🌱Liên tiếp bé bị đau mắt và lây qua cho bé em bị tiêu chảy và đau bụng và mẹ cũng vượt qua nhẹ nhàng cùng 2 con

🌱Theo quan sát của mẹ thì adeno là triệu chứng mạnh nhất và kéo dài lâu nhất .

😍Chỉ cần mẹ có Kiến thức đúng + công cụ đúng thì cùng con vượt qua bệnh thật dễ dàng

🥰Mình cảm thấy biết ơn khi biết đến Diện Chẩn chứ con ốm ôm con đi viện khổ vô cùng

Cảm ơn mẹ Minh Nhật đã chia sẻ kinh nghiệm

 

☎️Hotline:038 395 7238

#Diện_Chẩn_Cho_Bé

#Hoàng_Chinh

Bài viết cùng danh mục