ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Tổng quan

Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (gọi tắt là “Dịch vụ”). Bằng việc đăng ký sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn được hiểu là đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây (gọi tắt là “Điều khoản dịch vụ”). Chúng tôi có quyền hạn cập nhật và thay đổi điều khoản dịch vụ bằng cách cập nhật thông tin tại trang web thaythuoctuthan.com Chúng tôi đề xuất bạn nên quay lại trang này để kiểm tra và cập nhật thông tin mỗi khi chúng tôi có thông báo mới.

Phần 1: Điều khoản về tài khoản người sử dụng

1. Để truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn cần đăng ký tài khoản thành viên (gọi tắt là “Tài khoản”) bằng cách cung cấp họ tên đầy đủ, số điện thoại, và email chính xác của bạn. Điều này sẽ giúp bạn được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ người dùng của chúng tôi.

2. Bạn có trách nhiệm phải bảo mật mật khẩu của chính mình. Chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào đến từ việc bạn không bảo mật được mật khẩu của chính mình.

3. Mọi hình thức chia sẻ, mua bán lại tài tài khoản đều vi phạm chính sách của chúng tôi.

4. Chúng tôi có quyền chấm dứt hoạt động Tài khoản của bạn và toàn bộ sản phẩm tạo ra trong tài khoản nếu bất kỳ vi phạm nào về Điều khoản dịch vụ được phát hiện.

Phần 2: Quyền lợi của chúng tôi

1. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc dừng Dịch vụ vì bất kỳ lý do nào, mà không cần thông báo trước bất kể thời gian nào.

2. Chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ với bất kỳ ai vì bất kỳ lý do nào, tại bất kỳ thời gian nào.

3. Chúng tôi có thể xóa nội dung hoặc bất kỳ Tài khoản nào có chứa nội dung bất hợp pháp, xúc phạm, bôi nhọ, đe dọa, khiêu dâm hoặc cố tình xâm phạm sở hữu trí tuệ.

4. Với những hành động xúc phạm, đe dọa dù bằng lời nói hay chữ viết tới khách hàng của chúng tôi, nhân viên của chúng tôi có quyền xóa Tài khoản liên quan ngay lập tức.

5. Chúng tôi có quyền cung cấp Dịch vụ cho đối thủ của bạn và không cam kết sẽ độc quyền cho bất kỳ đối tác nào cho từng phân khúc thị trường nào. Đương nhiên họ không được phép sử dụng dữ liệu của bạn.

6. Trong trường hợp tranh chấp liên quan đến việc sở hữu Tài khoản, chúng tôi có quyền yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân liên quan để xác minh sở hữu Tài khoản. Giấy tờ có thể bao gồm bản sao chứng thực giấy phép đăng ký kinh doanh, chứng minh thư nhân dân, v.v…

7. Chúng tôi có quyền quyết định về quyền sở hữu hợp pháp của tài khoản và có thể chuyển quyền này đến người sở hữu hợp lệ. Nếu chúng tôi không thể xác định được quyền sở hữu chính xác, chúng tôi sẽ đóng băng tài khoản này cho đến khi xác định được kết luận giữa tranh chấp các bên.

Phần 3: Giới hạn về Trách nhiệm

1. Bạn phải hiểu và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào bất kể trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên về lợi nhuận, uy tín, quyền sử dụng, dữ liệu, hoặc các thiệt hại vô hình khác khi sử dụng Dịch vụ.

2. Trong mọi trường hợp, chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác hợp tác với chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc thiệt hại lợi nhuận hoặc thiệt hại khác phát sinh từ việc kết nối với trang web của chúng tôi, Dịch vụ của chúng tôi hoặc thỏa thuận này. Bạn đồng ý rằng nhân viên, đối tác của chúng tôi và những người thân của họ cũng không phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại này.

3. Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi là điều cơ bản nhất chúng tôi cung cấp cho bạn và không phải chịu bất kỳ điều khoản bảo hành theo luật định nào.

4. Chúng tôi không bảo đảm rằng Dịch vụ của chúng tôi cung cấp sẽ không bị gián đoạn, không bảo mật hoặc không có lỗi.

5. Chúng tôi không bảo đảm rằng các kết quả thu về từ việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi là chính xác và đáng tin cậy.

6. Chúng tôi không bảo đảm chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay bất kỳ sản phẩm nào bạn mua hay sở hữu thông qua dịch vụ của chúng tôi sẽ đạt được điều bạn mong đợi. Nếu có bất kỳ lỗi nào phát sinh, chúng tôi sẽ khắc phục trong điều kiện cho phép.

Phần 4: Chính sách thanh toán và bảo hành sản phẩm 

Hình thức thanh toán và chính sách hoàn tiền

Bạn có thể mua tài khoản thành viên & sản phẩm bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng chúng tôi cung cấp. Sau khi nhận được chuyển khoản, chúng tôi sẽ tiến hành nâng cấp tài khoản của bạn & gửi sản phẩm cho bạn bằng chuyển phát nhanh.

Điều kiện bảo hành các sản phẩm/tài liệu vật lý
Chúng tôi cam kết bảo hành/ đổi trả các sản phẩm của chúng tôi với các điều kiện sau:

– Các lỗi hỏng hóc liên quan đến sản xuất
– Các lỗi xuất kho hàng: đơn hàng thiếu sản phẩm, nhầm lẫn sản phẩm từ phía chuyên viên lên đơn
– Các lý do khác do phía chúng tôi phê duyệt. (không vi phạm 2 trên)

Chúng tôi không đổi trả/ hoàn tiền trong các trường hợp sau

Các vấn đề phát sinh từ phía học viên:

* Khách hàng nhầm lẫn khóa học, sản phẩm, tài liệu, dụng cụ
* Khách hàng không sắp xếp được thời gian hoặc không muốn sử dụng sau khi đã nhận được hàng
* Lỗi kĩ thuật từ phía học viên: trong quá trình học, nếu học viên gặp các lỗi kĩ thuật khách quan (thiết bị hư hỏng, đường truyền mạng không đáp ứng, app/trình duyệt cũ không học được,…)
* Do chưa đọc kỹ thông tin về khóa học: học viên vui lòng tra cứu thông tin về khóa học trước khi tiến hành mua. (KH phản hồi là không biết khóa học là khóa học online, tưởng đến lớp hỏi được giảng viên..v..v…)
* Khách hàng đưa ra các lý do chung chung (Ví dụ: Không thích học nữa, không phù hợp, không làm được theo khóa học,…)

Thanh toán cho bên thứ 3: Nếu học viên thanh toán khóa học cho bất cứ đối tác/cá nhân khác không chứng minh đã thanh toán cho chúng tôi. Lúc đó, chúng tôi không thể hoàn tiền cho quý khách. Trong trường hợp này, vui lòng liên hệ với bên mà học viên đã thanh toán để yêu cầu hoàn tiền.