K49| Thân tự chữa Sửa từ Tâm

Đinh Thị Hương Thảo

(0)

10.000.000đ

K48| Thân tự chữa Sửa từ Tâm

Đinh Thị Hương Thảo

(0)

10.000.000đ

2023| DIEN CHAN ABC COURSES

Đinh Thị Hương Thảo

(0)

10.000.000đ

DIỆN CHẨN ABC MỞ RỘNG (T8/2022) ( Cho các tu sĩ)

Đinh Thị Hương Thảo

(0)
2.000.000đ
1.000.000đ

DIỆN CHẨN ABC MỞ RỘNG| Level 1&2

Đinh Thị Hương Thảo

(0)
4.000.000đ
2.000.000đ

DIỆN CHẨN ABC MỞ RỘNG| Level 3&4

Đinh Thị Hương Thảo

(0)

4.000.000đ

DIỆN CHẨN ABC MỞ RỘNG (T8/2022)

Đinh Thị Hương Thảo

(0)

10.000.000đ

DIỆN CHẨN ABC MỞ RỘNG ( Zoom 04/2022)

Đinh Thị Hương Thảo

(0)

10.000.000đ

DIỆN CHẨN ABC MỞ RỘNG (T12/2021)

Đinh Thị Hương Thảo

(0)

10.000.000đ

DIỆN CHẨN ABC CỘNG ĐỒNG

Đinh Thị Hương Thảo

(0)

Miễn phí

DIỆN CHẨN ABC VIDEO (LEVEL 1)

Đinh Thị Hương Thảo

(0)
4.000.000đ
2.000.000đ

DIỆN CHẨN ABC ZOOM ONLINE 1 (T8/2021)

Đinh Thị Hương Thảo

(0)
8.000.000đ
6.000.000đ

Các gói khóa học

Combo các khóa ABC

Combo 6 Khóa học

Giảng viên: 1


10.000.000đ

LỚP DIỆN CHẨN CHUYÊN SÂU

Combo 10 Khóa học

Giảng viên: 1


16.000.000đ

KHƠI NGUỒN SỨC KHỎE YÊU THƯƠNG

Combo 3 Khóa học

Giảng viên: 2


12.000.000đ

GIA ĐÌNH KHỎE ĐẸP

Combo 3 Khóa học

Giảng viên: 1


15.000.000đ

GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

Combo 4 Khóa học

Giảng viên: 2


20.000.000đ

BÉ KHỎE MẸ VUI

Combo 4 Khóa học

Giảng viên: 2


15.000.000đ

KHÓA HỌC DIỆN CHẨN VỚI NHÀ PHÁT MINH

Combo 2 Khóa học

Giảng viên: 1


8.000.000đ